spring naar navigatie/jump to navigation

Klachtenpagina

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die

ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling
klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze
medewerkers van de afdeling klantserivce zullen de klacht bekijken en proberen naar
ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:
Koppen Speelgoed
Emopad 33
5663AK Geldrop
Tel: 040-2868279
Email: info@koppen.com
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd
nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling
bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Koppen Speelgoed bij is aangesloten.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden,
dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie
(SGC).